The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Witamy w Szkole im. Stanisława Kostki

O Nas

O Szkole

Obecnie jest jedną z większych polskich placówek edukacyjnych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Szkołą od wielu lat kieruje pani dyrektor Ewa Sadowska-Chętnik. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele.

Działalność placówki jest wielopoziomowa i wielokierunkowa. Działania edukacyjne obejmują oddziały przedszkolne, szkołę podstawową i liceum. Lekcje odbywają się w piątkowe wieczory i w sobotę, w systemie dwuzmianowym.

Priorytetem jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przygotowanie do egzaminów: Comprehensive Examination in Polish Language Lote oraz z Państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Wszystkie działania w zakresie edukacji i wychowania mają na celu przekazywanie uczniom dziedzictwa narodowego, skarbu kultury polskiej, będącej efektem wysiłku wielu pokoleń i geniuszu wybrańców,
dziedzictwa, które jest skarbem dla przyszłych pokoleń.

Ukończenie szkoły pieczętuje wewnątrzszkolny egzamin końcowy – matura. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zajęciach dodatkowych z plastyki, muzyki i matematyki. Wieloletnią tradycją cieszy się Szkolne Koło Teatralne, które swoimi profesjonalnymi przedstawieniami uświetnia szkolne uroczystości,
a tym samym przybliża polską kulturę i tradycje.

Bogato wyposażona biblioteka jest dostępna nie tylko dla uczniów na lekcjach, ale dla wszystkich chętnych. W zbiorach bibliotecznych znajdują się książki, czasopisma, filmy oraz płyty. Regularne dyżury psychologa szkolnego pomagają dzieciom mającym trudności szkolne z mikrodeficytami rozwojowymi, dysleksją, trudnościami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością psychoruchową oraz z problemami wychowawczymi w domu i w szkole.

Przez ponad 25 lat działalności i służby jaką jest praca pedagogiczna i wychowawcza, Szkoła Języka i Kultury
Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield wypracowała swoisty klimat przyjaźni i otwartości, o czym
świadczą wielostronne kontakty z rodzicami i sympatykami szkoły, ich pomoc i współpraca wzbogaca
i uatrakcyjnia wszelkie poczynania proponowane przez dyrekcję i kadrę nauczycielską, a wszystkim przyświeca
jeden cel, aby młodzi ludzie pamiętali i wiedzieli skąd ich ród.

Historia Szkoły

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1994 roku, a po 9 latach dołączyła do swojej oferty edukacyjnej zajęcia w trzyletnim liceum. 5 maja 2007 miał miejsce pierwszy egzamin maturalny, do którego przystąpiło 2 uczniów. Egzamin odbył się w obecności prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających – Doroty Andraki, oraz honorowego prezesa Centrali – Jana Woźniaka. W jednej z prac maturalnych znalazło się zdanie: “Z takim bagażem narodowym i kulturowym wypada być tylko dumnym ze swoich polskich korzeni.”
Ta konkluzja maturzysty celnie oddaje misję, którą staramy się realizować na tym etapie edukacji.
Liceum rozrastało się z każdym rokiem i zaznaczało swoją obecność nie tylko na swoim szkolnym podwórku, ale  również wśród polonijnych szkół na Wschodnim Wybrzeżu USA, angażując się w projekty zaproponowane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających.
Uczniowie w dziesiątej klasie przystępują od lat do egzaminu z języka polskiego  Comprehensive Examination in Polish Language Lote (wcześniej – Polish Regents exams),od dwóch lat, w klasie jedenastej po  wewnątrzszkolnym egzaminie maturalnym, próbują swoich sił w Państwowym Egzaminie Certyfikatowanym z Języka Polskiego jako Obcego. Osiągnięte wysokie wyniki z egzaminów potwierdzają rzetelną pracę i dobre przygotowanie naszych wychowanków.
Od 2011 roku corocznie jedenastoklasiści wspaniale bawią się na międzyszkolnym balu studniówkowym. Licealiści również reprezentują szkołę na Festiwalach Szkół Polonijnych, przygotowując i prezentując zawsze ciekawie zaaranżowane stoiska.
Uczniowie korzystają z oferty stypendialnej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zdobywając zasłużone stypendia. Dwoje naszych absolwentów zostało wyróżnionych uczestnictwem w I Edycji Stażu Prezydenckiego zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP przy współpracy z General Electric Polska i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową. Parafrazując przytoczoną na wstępie wypowiedź naszego
pierwszego maturzysty należy powiedzieć: jesteśmy dumni z takich uczniów, którzy mozolnie, przez lata budują swoją narodową tożsamość.