The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Szkola im. Stanisława Kostki

Zapisy

Otwieramy zapisy na nowy rok szkolny 2021/22

Nowy Rok Szkolny Rozpoczynamy
18 Września 2021

Przy odbiorze świadectw szkolnych Rodzice mogą rejestrować swoje dzieci na rok szkolny 2021/2022. Warunkiem jest wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz depozyt w wysokości 200 dolarów od rodziny, płatny czekiem. Kwota depozytu nie podlega zwrotowi. Kwestionariusze otrzymają Wasze dzieci na ostatnich zajęciach szkolnych. Opłata za szkołę – bez zmian!!!

Rodzice ponoszą koszty  zakupu nowych podręczników.
O ich wysokości powiadomią wychowawcy klas we wrześniu.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci są możliwe od września, po zniesieniu restrykcji stanowych.

Zapisy i Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Dodatkowe Informacje

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat zapisów do naszej szkoły.

Rok szkolny 2021/22 rozpoczynamy 18 września 2021 mszą świętą o godzinie 9 rano.

Klasy licealne rozpoczynają rok szkolny 24 września 2021 o godzinie 5:30 po południu.